Renten ned med 0,5 prosentpoeng

Norges Bank setter ned bankenes innskuddsrente i Norges Bank,foliorenten, med 0,50 prosentenhet til 5,00 prosent med virkningfra 1. mai. D-lånsrenten reduseres tilsvarende.