- Alternativet var nedleggelse

Aker-systemet hudflettet for ett år siden Kværners salgsplaner. Men nå gjør de det samme med Rosenberg. — Alternativet var å legge ned, sier konsernsjef Helge Lund.