- Markedet bør styre pris for gårdsbruk

Eiendomsmeglerne vil la markedet ta seg av prisdannelsen på landbrukseiendommer. Men bøndene stritter imot.