- Oljepengene er problemet

Velferdsstaten koster så mye penger at politikernes handlefrihetinnenfor statsbudsjettet er minimal. Oljerikdommen er problemet,mener økonomer.