Staten selger seg ned i Telenor

Regjeringen ønsker å styrke Telenors stilling ved å reduserestatens eierandeler i konsernet.