Gassdirektivet kan gi høyere priser

Mens EU driver fram gassdirektivet for å få prisene ned, mener norsk forsker at de vil gå opp, på sikt.