Optimisme tross tap i Posten Norge

Konsernet Posten Norges foreløpige årsregnskap for 2002 viser et resultat før skatt på minus 106 millioner kroner. Årsaken til smellen er først og fremst at portoinntektene fra adressert post går betydelig ned.