Rystende dagbok fører til kommunal gransking

Pionerkommunen Asker gransker forholdene på Risenga bo— og omsorgssenter. Resultatet foreligger 25. mars og kan få betydning for fremtidig håndtering av eldreomsorgen her i landet.