Størst i rigg

Det globale riggmarkedet øker måned for måned, og Norge kommer etter.