Kverneland Nærbø sier opp 30

Kverneland Nærbø sier opp 25-30 ansatte for å tilpasse driften til et fortsatt svakt europeisk marked for landbruksredskaper.