Analyserot ga plenkrutt-tap

Braut Naturgjødsel mener Statens Landbrukstilsyns midler— tidige forbud mot salg av Plenkrutt var helt unødvendig.