Myrsnipe mot miljøvennlige millioner

Den var ikke å se i samfunnshuset heller, den hekkende sørlige myrsnipa.