Tilsynet godtar Røkkes Kværner-kjøp

Konkurransetilsynet vil ikke gripe inn mot Aker Maritimes kjøp av Kværner-aksjer.