En av fem må gå i Shell

Shell i Europa skal samordnes, og omfattende samarbeid over landegrensene skal etableres. Omorganiseringen betyr at 110 ansatte må bort i Norske Shell, noe som tilsvarer 20 prosent av de ansatte.