Rosenberg skal selges

Aker Kværner har bestemt seg for å selge kriserammede Rosenbergverft i Stavanger. Det er grunn til å tro at konsernet vil følgeopp med store nedbemanninger eller permitteringer.