Sjøsatte 109.000 oppdrettstorsk

Om halvannet år vil denne småtorsken kanskje ende sine dager somjulemiddag. Sammen med 109.000 andre smårollinger på 100 gramflyttet «vår» torsk i går fra kar på land og ut i sjøen.