Nye gassmilliardar med skip

Tre skip vil frå hausten 2005 og ti år framover gå i skytteltrafikkfra Kårstø med gass til Grenland i Telemark og til Stenungsund iSverige.