• Midlertidighet. Det vet Claudia Morsut hva er. Forskeren ved Universitetet i Stavanger er blant 17 prosent av lærerne og forskerne ved universitetet som ikke har fast stilling. Det er dobbelt så høyt som i arbeidslivet generelt. - Jeg håper og drømmer om at arbeidet mitt til slutt skal gi meg fast og sikker jobb, sier 42-åringen. Fredrik Refvem

Oppskriften som ikke virket - usikker jobb gir usikkert liv

Det skulle bli så bra. Fleksibelt arbeidsliv skulle få fart på arbeidsmarkedet og økonomien. For millioner av europeiske arbeidstakere er det blitt motsatt: Utrygt og sårbart.