Her går det flest toppstudenter

Ingen andre norske universiteter har høyere andel eksamenskandidater som får toppkarakterer enn NTNU i Trondheim.

Publisert: Publisert:

  • Arvid Berentsen
  • Marit Ytterland Nygård
iconDenne artikkelen er over ni år gammel

Hele 13,6 prosent av studentene ved NTNU fikk toppkarakteren A i 2010. Det er mer enn noe annet universitet. Det melder Adresseavisens nettutgave, adressa.no. To vitenskapelige høyskoler havner foran NTNU på statistikken; Norges Handelshøyskole i Bergen, hvor 17 prosent av kandidatene som avla eksamen i fjor fikk A — og Norges Musikkhøgskole hvor 14,7 prosent av kandidatene fikk A.

Tallene fra Database for statistikk om høgere utdanning viser at også Høgskolen i Akershus har mange kandidater som gjør det skarpt til eksamen. Høyskolen har en A-prosent på 13,5. «Motiverte studenter»

Berit Kjellstad, prorektor med ansvar for utdanning og læringskvalitet ved NTNU, tror motiverte studenter og godt læringsmiljø er hovedårsakene til de gode resultatene.

— Vi er stolte over at vi har flinke studenter, hun til abcnyheter.no. At NTNU-studentene blir bedømt snillere enn andre studenter avviser hun kontant.

— Vi bruker eksterne sensorer og vurderer på samme måte som andre. På strykkarakterene ser man at vi er minst like tøffe som andre, sier Kjellstad.

I bunnen av statistikken finner vi Høgskolen i Harstad, hvor kun 7,2 prosent oppnådde toppkarakter.

Store sprik

Det er også store forskjeller i karakteroppnåelse på de ulike studieretningene. Størst andel toppstudenter er det på blant de som studerer industridesign. Hele én av fem studenter fikk karakteren A i fjor. Mange A-studenter er det også innen ernæring, fysioterapi og arkitektur.

I andre enden av skalaen finner vi studentene ved grunnskolelærerutdanningen, hvor bare to prosent av studentene oppnådde høyeste karakter.

UiS på stryketoppen

Ikke noe norsk universitet har høyere strykprosent enn Universitetet i Stavanger (UiS). Tallene viser at 9,9 prosent av kandidatene som avla eksamen ved UiS i fjor, fikk strykkarakteren F. Nabouniversitetet i Bergen har en strykprosent som bare er litt mer enn halvparten så høy som UiS sin. Ved Universitetet i Bergen fikk 5,8 prosent av kandidatene som avla eksamen i fjor karakteren F. Disse tallene omfatter både studenter og privatister ved de ulike universitetene. Den gjennomsnittlige strykprosenten ved norske universiteter lå på 7,8 prosent når alle kandidater regnes med.

Men hovedbildet av hvor flest og færrest studenter stryker blir ikke mye annerledes om vi kun ser på studentene. Holder vi privatister utenfor, viser statistikken at 9,5 prosent av studentene ved UiS strøk til eksamen i fjor. Ved Universitetet i Tromsø var strykprosenten 9,0 prosent, og ved Universitetet i Agder var den 8,9 prosent. Blant studentene ved Universitetet i Bergen var strykprosenten 5,7 prosent. Den gjennomsnittlige strykprosenten blant alle universitetsstudentene var 7,7 prosent.

Det er særlig det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet ved UiS som har høy strykprosent. Der strøk 13,4 prosent av eksamenskandidatene i fjor. Innenfor dette fakultetet har institutt for matematikk og naturvitenskap en strykprosent på 18,2, mens institutt for elektronikk og databehandling har 15,3 prosent stryk blant sine kandidater. Ved institutt for petroleumsteknologi var strykprosenten beskjedne 6,2. På institutt for matematikk og naturvitenskap er det enkelte eksamener som studentene har slitt spesielt mye med; i cellebiologi fikk 71 prosent av kandidatene F. I fysikk fikk 57 prosent denne karakteren. I grunnleggende fysikalsk kjemi strøyk drøyt 46 prosent av kandidatene.

Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen

Foto: Vegar Valde, Bergens Tidende

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Leter etter John Olav med full styrke

  2. Steinar var veldig ensom. Løsningen han valgte, fikk mye større konsekvenser enn han hadde ant.

  3. Tourist guide to Farter

  4. Her blir det nytt kjøpesenter og sykehus

  5. Bryne suser mot opprykk. EIK er hektet av.

  6. Fire nye smittebærere i Sandnes siden torsdag

  1. Arbeidsliv