Her går det flest toppstudenter

Ingen andre norske universiteter har høyere andel eksamenskandidater som får toppkarakterer enn NTNU i Trondheim.