• Anne Toril Johnsgaard i Compendia. Anders Minge

Du har rett på fast stilling etter flere år som vikar

En leser spør: Jeg har vært vikar i bedriften i fire år. Har jeg da ikke rett på fast stilling? Har det noe å bety at jeg var sykmeldt fire måneder i 2012?