• Oversiktsbilde over campusen på Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim der flertallet av sivilingeniørene utdannes. Ellen Kongsnes

300-400 nye realfagsplasser til høsten

Én av tre nye studieplasser til høsten kommer innen realfagene.