• Fylkesdirektør Truls Nordahl i Nav kan glede seg over nedgang i ledigheten og stort behov for arbeidskraft i Rogaland. Jonas Haarr Friestad

Rogaland har færrest arbeidsledige

Sammen med Sogn og Fjordane har Rogaland landets laveste ledighet i mars. Og antall ledige stillinger øker kraftig.