• Arbeidsledigheten har økt siden årsskiftet. Jon Ingemundsen

Arbeidsledigheten økte i oktober

Ved utgangen av oktober var 68 000 helt uten arbeid.