• Arbeidsledigheten har økt siden årsskiftet. FOTO: Jon Ingemundsen

Arbeidsledigheten økte i oktober

Ved utgangen av oktober var 68 000 helt uten arbeid.