• boligbygging_JTG Jan Tore Glenjen

278 færre nye boliger i år

Ferske tall viser at igangsettingen av nye boliger på Nord-Jæren er gått kraftig ned fra i fjor til i år. Dermed vil boligprisene fortsette å stige.