Restetorget

Av de 45 studiene på UiS som tilbys gjennom Samordna opptak, er 10 lagt ut på Restetorget. Her er det fortsatt ledige plasser: