• Flymotorbedriften Pratt & Whitney Norway Engine Center på Sola har vært planlagt nedlagt av eierne i lengre tid. Dette viser blant annet bedriftens regnskap for 2011. Fredrik Refvem

Penger avsatt på forhånd til avvikling av Pratt & Whitney

Flymotorbedriften Pratt & Whitney Norway Engine Center på Sola har vært planlagt nedlagt av eierne i lengre tid. Dette viser blant annet bedriftens regnskap for 2011.