• Svein Ivar Førland deler ut utbytte for første gang siden han tiltrådte som direktør i Sandnes Sparebank sommeren 2010. Ove Heimsvik

Nå gir han endelig utbytte

For første gang siden 2008 har Sandnes Sparebank råd til å være litt spandabel med eierne sine. For 2011 betaler banken et utbytte på 17,8 millioner kroner.