• - Når økonomien er god, kan det tyde på at folk tar den globale usikkerheten inn over seg, tenker mer langsiktig og sparer mer, mener Martin Gjelsvik ved IRIS. Marie von Krogh

Folk i Rogaland sparer mer enn før

9 av 10 rogalendinger takler en uforutsett utgift på 20.000 kroner i løpet av en uke. Men flere er blitt mer forsiktige med pengebruken.