Krever at oppdrettsfisken blir merket

— Merk all oppdrettsfisk. Det vil ha samme virkning på oppdretterne som bilnummer har på bileierne. De vil bli mer lovlydige hvis fisken kan spores tilbake til dem.