- Fint med økonomisk frihet

Eli og Hans Arne Løkken gikk over til boligkreditt da de hadde kjøpt nytt hus i høst.