Solid overskudd i fjor på Stavanger lufthavn

Bare fire av Avinors 46 flyplasser i Norge går med overskudd. Sola er en av disse.