For dårlig på Ekofisk

For første gang varsles et oljeselskap om at det vil få pålegg for bedre oppfølging av arbeidsmiljøet. ConocoPhillips er synderen.