Svenske Meca snuser på AIS

Konsernsjef Rickard Grann i svenske Meca bekrefter at de er i drøftinger med bildelfirmaet Auto Industri Service AS (AIS) i Sandnes med tanke på oppkjøp.