Pressen uteble fra skatteliste-høring

Ingen fra pressen var representert da Stortingets finans— komité hadde åpen høring om å begrense innsyn i skattelistene.