Vi kjøper private pensjonsforsikringer for milliarder