- Russland vil ha sterk nasjonal kontroll over energi