Én av fire uten tjenestepensjon

25 prosent av rogalendingene som er ute i arbeidslivet, har ikke tjenestepensjon i tillegg til Folketrygden. På landsbasis er andelen 27 prosent.