- Styrker ikke Karmøy spesielt

— Gasskraftverket på Kårstø styrker forsyningssikkerheten i Norgeog dermed også industrivirksomheten, sier Hydros generaldirektørEivind Reiten til Aftenbladet.