Fjell kan bli fratatt 30 mill.

Styret i Statoil har fratatt Olav Fjell en kostbar pensjonsavtale.Et år etter at konsernsjefen gikk av, strides partene fremdeles omen sum kanskje opp mot 30 millioner kroner.