Kvinnemangel i Rogaland

Norske selskaper trenger kvinnelige styremedlemmer, og i Rogalander mangelen enda større. Ifølge en undersøkelse fraanalyseselskapet Lindorff Decision er det 15,6 prosent kvinner ialle landets bedriftsstyrer. I Rogaland er andelen på under 14prosent.