Den Kongelige Mynt skifter navn etter 318 år

Ordene «Den Kongelige» klirret ikke godt nok i ørene hos den nye eieren. Etter 318 års virksomhet på Kongsberg endrer nå Den Kongelige Mynt navn til Det Norske Myntverket AS.