Aker Kværner i Egersund fikk deloppdrag for Ekofisk

Conoco Phillips har bedt Aker Kværner å assistere oljeselskapet iforberedende arbeid til utbyggingsprosjektet Ekofisk 2/4M.