15,7 millioner Ryfastkroner

Ved utgangen av august var det krevd inn 15,7 millioner kroner i forhåndsbompenger til Ryfast, ifølge bomselskapet Ryfylkesambandet.