Full gransking av asbesten

Ein granskings— kommisjon skal finna ut kva som skjedde under asbestskandalen på Karmøy.