Vil oppheve Trallfa-vedtak

SANDNES: Vedtaket i Utvalg for Byutvikling om å tillate Trallfa å reise et forretningsbygg på Forus, skulle aldri vært fattet.