Arbeidsgiverne utvider lockouten

Arbeidsgiverorganisasjonen HSH trapper opp konflikten med Transportarbeiderforbundet og tar fra mandag ut 22 mat-, frukt— og grøntlagre over hele landet ut i lockout.