114 millioner til oljeboring i Russland

Det lokale oljeselskapet Saga Oil har skaffet seg 114 millioner kroner til satsingen i Russland.