Buchardt vil ha 24 etasjers hotell

Arthur Buchardt har planer om å bygge et hotell på inntil 24 etasjer med 400 rom mot Byfjorden utenfor Sandvigå 24.