Rekordresultater skaper byggeboom

Intet tyder på at gylne tider for offshorerederiene skal ta en brå slutt. De mørkeste skyene skaper rederne selv med en faretruende iver etter nybygging.