• Jan Tore Glenjen

T. Stangeland får anbud til 106 millioner